Garancija i reklamacije


Sa naručivanjem i preuzimanjem proizvoda kupac se obavezuje da prihvati naše uslove reklamacije i garancije, koja su sledeća:

Garancija


Naša firma garantuje da je svaki proizvod 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu u smislu da neće oštetiti Vaš štampač u bilo kom pogledu.

Neispravna roba

Garantujemo ispravnost robe koju ste naručili. Ukoliko ste primili neispravan proizvod kontaktirajte nas što pre a najkasnije 2 dana od dana prijema tog proizvoda. Posle tog roka reklamacije nećemo razmatrati. Svi troškovi vraćanja proizvoda padaju na teret Kupca. Znači neispravan proizvod treba da vratite na vaš teret, jer nismo u mogućnosti da otkupninom preuzmemo pošiljke. Nakon prijema neispravnog proizvoda naša firma će za nekoliko dana izvršiti kontrolu neispravnog proizvoda i  ako se konstatuje neispravnost, naša služba će neispravan proizvod zameniti novim.

Proces vraćanja proizvoda


Kupac koji namerava vratiti neispravan proizvod mora prvo kontaktirati nas i u pismenoj formi navesti:

- uzrok reklamacije

- broj računa prema kojem je proizvod isporučen

- naziv, adresu i kontakt telefon

- reklamaciju možete poslati elektronskim putem (e-mail: office@e-toneri.com) ili poštom na našu adresu.

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u orginalnoj ambalaži, neoštećeni. Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

 Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:

- ako je Kupac pogrešno naručio neki proizvod ili se predomislio u vezi kupovine nekog proizvoda, onda nismo u mogućnosti da zamenimo proizvod niti 
  da vratimo vrednost robe.

- ako je problem nastao iz uzroka nestručnog rukovanja sa proizvodom

- ako je problem nastao iz razloga mehaničkog oštećenja,

- ako je predmet reklamacije bila podvrgnuta popravci ili prepravci pre reklamacije

- ako je proizvod prazan zbog normalnog korišćenja

- kapacitet ili broj odštampanih strana se ne može garantovati jer to zavisi od aplikacije potrošača, popunjenosti odštampanih strana itd.

Ako se utvrdi neispravnost proizvoda i obe strane: Kupac i Prodavac se odlučuju za povrat vrednost robe (samo vrednost robe se vraća, prethodni troškovi dostave i isporuke se ne isplaćuju) onda to je moguće jedino tako što Kupac obezbeđuje broj tekućeg računa kako bi Prodavac sa bankarskim nalogom za prenos mogao da vrati vrednost robe. Naša firma nije u mogućnosti da isplati gotovinu.

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3) otklanjanje nedostatka na proizvodu.